Afvallen zinvol?

Laten we een duidelijk standpunt innemen; indien uw overgewicht slechts enkele kilootjes bedraagt, dan zal dit gedeelte voor u wellicht van minder groot belang zijn. Maar als er sprake is van een fors overgewicht, dan liggen de zaken de anders. De ervaring leert dan hoe belangrijk het is dat men inzicht heeft in eigen eetgedrag. Het terugvallen in oude gewoontes is er meestal debet aan, dat een met moeite bereikt succes na verloop van tijd weer geheel verloren gaat. Kennelijk is een bepaald eetgedrag zo ingebakken dat het enorm moeilijk is om veranderingen te introduceren. Bij een overgewicht van vele tientallen kilo’s moet men zich zelfs afvragen of afvallen wel zinvol is.

Geef niet op maar vorm het om naar een manier van leven

De praktijk leert dat in de meest gevallen blijvend succes uitblijft en de persoon in kwestie na de zoveelste poging weer een illusie armer is. Zo wordt een gewichtsverlies van 10 kg bij een persoon van 80 kg doorgaans als een duidelijk succes ervaren, terwijl een zelfde gewichtsverlies bij een persoon van 130 kg eerder als een mislukking wordt ervaren.

In het geval van een “fors overgewicht’ kan, indien het dik zijn tot duidelijke psychischeproblemen leidt, men maar beter hulp zoeken bij een professionele kracht.