Bewegen (dagelijkse activiteit), op een andere manier

In deze paragraaf gaan we in op het onderwerp routine-activiteiten. Met routine-activiteiten bedoelen we allerlei dagelijkse activiteiten zoals traplopers, boodschappen doen, de hond uitlaten, etc. Veel voordelen van bewegen zoals we genoemd hebben, zoals verhoging van de ruststofwisseling, hebben vooral betrekking op geplande activiteiten zoals hardlopen, fietsen of zwemmen. Kleine veranderingen in ons levenspatroon lijken nauwelijks van belang. Toch kunnen kleine veranderingen in het dagelijkse leven op den duur grote effecten hebben.

Uit een onderzoek is gebleken dat kinderen die in het dagelijkse leven actiever waren geworden, na twee jaar meer gewicht hadden verloren dan kinderen die in het begin van die twee jaar 3 maanden een trainingsprogramma hadden gevolgd.

Natuurlijk heeft de combinatie van het verhogen van uw dagelijkse lichamelijke activiteit en bijvoorbeeld 3 maal per week fietsen op een home trainer, het meeste effect op het gewichtsverlies èn het behoud van dat gewicht.

Een andere onderzoeker heeft het energieverbruik van mensen onderling vergeleken. Het bleek dat bij mensen het energieverbruik 100-800 kcal kon verschillen en wel door kleine activiteiten zoals heen en weer schuiven op uw stoel i.p.v. stil zitten, of niet rustig staan i.p.v. stil staan, etc. Alhoewel dit wel een beetje extreme waarden zijn, geven deze cijfers aan dat u door veranderingen in uw dagelijkse leven net zoveel energieverlies kunt bereiken als elke dag 15 minuten hardlopen!

Maar het belangrijkste is wel dat iedere vorm van lichaamsbeweging, beter isdan geen lichaamsbeweging, ook al is het maar 20 minuten wandelen per dag.

Hoe kunnen we ons dagelijkse leven actiever maken? Onderstaande lijst toont een groot aantal mogelijkheden. Als u de lijst doorleest zal opvallen dat het dikwijls om heel eenvoudige routine-handelingen gaat, handelingen die dan “net even anders” worden uitgevoerd. U dient zelf in de gaten te krijgen wanneer u dit soort routinezaken doet, en wat u dan anders moet doen!

Lijst van dagelijkse mogelijkheden om meer lichamelijke inspanning te hebben:

Traplopen: neem overal waar u komt de trap. Loop deze rustig op. Neem de trap in huis een paar keer extra door altijd op de tweede verdieping naar het toilet te gaan. Laat ook geen spulletjes onder aan de trap liggen maar breng ze meteen naar boven. Op uw werk kunt u ook op een andere verdieping naar het toilet gaan, etc. Met traplopers verbruikt u meer energie dan menig andere activiteit!
Boodschappen: op de fiets of lopend;
Bezoek vriendin of vriend: op de fiets of lopend of ga samen wandelen;

Stap twee bushaltes verder uit en loop terug;
Stap twee haltes eerder uit en loop de rest;
Haal de kinderen lopend van school;
Ga in uw lunchpauze een stuk lopen;
Laat de hond wat langer of vaker uit;
Zoek een gezamenlijke actieve bezigheid voor het weekend;
Ga lopend naar de plek waar u zijn moet en ga met de auto terug of andersom;

Ga in de tuin werken;
Zet leuke muziek aan en ga mee dansen of oefeningen doen;
Loop tussen een TV-programma de trap op en af;
Ga na het eten een eindje lopen.

Er zijn wellicht nog veel meer dingen te verzinnen. Probeer zelf nog meer dingen te bedenken die van toepassing zijn op je eigen situatie. Blijf volhouden!

Onthoud

Er zijn in het dagelijkse leven zeer veel handelingen die we op zo’n wijzekunnen invullen dat we er meer energie door kwijtraken. Dit lijkt meervermoeiend maar op den duur worden we hierdoor juist veel fitter.