Calorie of joule, hoe zit dat?

Iedere hoeveelheid voedsel bevat een hoeveelheid energie. Energie drukken we uit in een bepaalde eenheid, net zoals we de lengte in meters aangeven en gewicht in kilo’s.
Energie geven we aan met de eenheid calorie of met de eenheid joule. De eenheid calorie is eigenlijk een verouderde maat. Er geldt: 1 calorie = 4.2 joule. Dit betekent dat we eenvoudig een waarde uitgedrukt in calorieën kunnen omzetten in een waarde die betrekking heeft op joules: vermenigvuldig de waarde met 4,2. Let op, meestal wordt de letter K gebruikt om kilocalorieën dan wel kilojoules aan te geven. De uitdrukking kilo heeft betrekking op 1 000. Zo heeft bijvoorbeeld 80 Kjoule betrekking op 80 x 1000 – 80000 joules. Om het nog ingewikkelder te maken … bij veel informatie over voeding wordt het getal 1 000 vergeten. We spreken dan bijvoorbeeld over het 600 calorieën-dieet, terwijl we het eigenlijk hebben over een dieet dat 600 Kcal bevat. In les 5 gaan we er dieper op in.

Onthoud
Energie wordt uitgedrukt in
de eenheid calorie of de eenheid joule.
Er geldt: 1 calorie = 4,2 joule

Misschien is het belangrijkste bij het onderwerp “de calorie” wel dat veel lijners calorieën gaan tellen. Natuurlijk is het best goed als je automatisch op de verpakking van een product kijkt hoeveel calorieën het bevat. Maar het dagelijks tellen van calorieën … nee, dat zal voor velen beslist niet de oplossing zijn. In het begin van deze cursus wordt het aan u overgelaten of u gedurende 3 dagen wilt bijhouden wat u allemaal eet en drinkt.

Nogmaals, het wordt aan u overgelaten en het absoluut geen must. Het is in depraktijk in ieder geval veel belangrijker dat u bewust gezond eet, dan dat u zichtoelegt op het tellen van calorieën!