Dieet problemen

Een bekend probleem; het behouden van het streefgewicht
De meeste mensen hebben problemen om hun streefgewicht te behouden Het overgewicht is ontstaan omdat er gedurende een langere tijd meer energie opgenomen is dan het lichaam nodig had. Het lijkt dan ook voor de hand liggend om minder te gaan eten om het teveel aan gewicht kwijt te raken. Dat dit niet zo eenvoudig is als het lijkt, zullen veel mensen uit eigen ervaring wel weten. Soms lukt het wel om af te vallen, maar niet om op gewicht te blijven. Het lijkt wel of de kilo’s er sneller aankomen dan voorheen.

Slechts 10-30% van de mensen, die hun streefgewicht bereikt hebben, is instaat dat gewicht ook te behouden!

Andere mensen beginnen vol goede moed en bereiken in eerste instantie ook goede resultaten. Het gewichtsverlies gaat snel waardoor men gemotiveerd blijft om door te gaan. Na verloop van tijd lijkt het gewichtsverlies steeds langzamer te gaan, waardoor het steeds meer moeite kost om het dieet nog vol te houden.

Waarom is het toch zo moeilijk?
Waarom is het toch zo moeilijk om af te vallen en dat streefgewicht te handhaven? In het nu volgende zullen we op drie oorzaken ingaan: – de daling van de basaal stofwisseling; – het verlies aan spierweefsel;

– daling van het energieverbruik bij lichamelijke inspanning.
In les 1 hebben we ook gewezen op eet-gedrag als bepalende factor bij het niet kunnen handhaven van een eenmaal bereikt gewicht. We zullen daar aan het einde van dit gedeelte en in les6 dieper op ingaan.

In meer detail ontmoeten we de volgende problemen:

probleem 1: daling basaalstofwisseling
probleem 2: verlies aan spierweefsel
probleem 3: daling dagelijks energieverbruik

Onthoud
Het vasthouden van het behaalde gewicht na een periode van lijnen (volgen van een dieet) wordt bemoeilijkt omdat:
– de basaal stofwisseling is gedaald en er dus minder energie nodig is:
– er minder spierweefsel is en er dus minder energie nodig is;
– lichamelijke inspanning door het verlies aan gewicht ook minder kost.
Als men dus na zo’n periode in oude eetgewoonten vervalt, zal men snel weer op het oude gewicht terugkomen, dan wel over dit oude gewicht heen schieten.