Eetgewoonten als gevolg van persoonlijke eigenschappen

De medische wetenschap heeft veel vraagstukken kunnen oplossen. Zo weten we heel veel over de vraag hoe ons lichaam “in elkaar zit”. Welke organen welke voedingsstoffen nodig hebben. Hoeveel energie nodig is om bepaalde prestaties te leveren. Wat schadelijke stoffen zijn. Hoe bepaalde ziektes veroorzaakt kunnen worden door een gebrek aan bepaalde stoffen, etc.

Maar ieder mens heeft ook een eigen persoonlijkheidsstructuur en het waarom van dat “eigen plaatje” is vaak een groot mysterie. Waarom is de één druk en ongedurig en de ander steeds de rust zelve?

Waarom kan de één zo gemakkelijk een ijzeren discipline opbrengen, terwijl deander al na een paar uur die goede voornemens laat varen?

Kortom, het gaat hier om voer voor psychologen. Psychologen stellen zich de vraag wat de oorzaken kunnen zijn dat we een bepaald gedrag hebben. De oorzaken kunnen heel diep zitten. Een belangrijke vraag is ook wat we van nature hebben meegekregen en wat veroorzaakt is door gebeurtenissen tijdens ons leven. Zo denkt men dat erfelijke factoren waarschijnlijk niet zo belangrijk zijn bij overgewicht (alhoewel recent onderzoek weer bepaalde twijfels achterlaat … ). Dikke mensen hebben dikwijls dikke kinderen, omdat die kinderen kennelijk de slechte eetgewoonten van hun ouders overnemen! Dat eetgedrag is dus niet van nature in het gedrag verankerd, maar aangeleerd.

Tenslotte zijn er ook omstandigheden die ons als het ware kunnen dwingen om te eten. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld heel vervelend om een gebakje op een verjaardag te weigeren.

Onthoud
(Slechte) eetgewoonten kunnen een gevolg zijn van bepaalde persoonlijkeeigenschappen, die in belangrijke mate zijn aangeleerd. Eetgewoonten die zijnaangeleerd kunnen (dikwijls met veel moeite) ook weer worden afgeleerd.

We weten in ieder geval zeker, dat veel problemen bij dikke mensen voor een groot gedeelte gekoppeld zijn aan hun eetgedrag. Het is dan belangrijk om dit eetgedrag te kunnen herkennen en – nog belangrijker – om te zien in hoeverre we bepaalde ongewenste eigenschappen kunnen corrigeren.