Eiwitten

Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen van ons lichaam. Ze zijn nodig voor de opbouw van cellen en spieren, voor de groei en als bestanddeel van allerlei enzymen en hormonen.
Naast bouwstof leveren eiwitten ook energie, namelijk 4 kcal per gram.

Verdieping

Uit eiwitten worden de bouwstenen gevormd voor het onderhoud van ons lichaam. Wat bedoelen we nu met “onderhoud van ons lichaam”? Welnu, voortdurend zal er weefsel van ons lichaam afsterven en zal er weer nieuw weefsel gevormd moeten worden. Daarnaast zijn eiwitten o.a. nodig bij de vorming van enzymen. Ons weefsel is voor een deel opgebouwd uit eiwitten . Deze menselijke eiwitten worden gemaakt uit dierlijke en plantaardige eiwitten die we in ons voedsel aantreffen. Eerst worden de eiwitten in “oerbouwsten” afgebroken en vervolgens worden onze eigen specifieke eiwitten opgebouwd. De bouwstenen van de eiwitten worden met de naam aminozuren aangeduid. Onze eiwitten zijn uit 24 verschillende aminozuren opgebouwd. Van de 24 aminozuren kan het lichaam er 16 zelf maken. Dit houdt in dat er 8 aminozuren zijn we niet zelf kunnen maken en die we slechts uit onze voeding kunnen halen. We spreken in dit geval van de 8 essentiële aminozuren.

Extra eiwitten zijn nodig als we extra weefsel willen opbouwen, als door het leveren van een extra prestatie meer weefsel afsterft en vervangen moet worden. Als typerend voorbeeld noemen we het effect van zware spiertraining. In dit geval gaat het niet alleen om het vervangen van spierweefsel dat afsterft, maar tevens om extra spierweefsel dat nodig is om de spier op zijn kennelijk nieuwe taak voor te bereiden: het leveren van meer kracht dan gewoonlijk! Als gevolg van deze training zal het volume van de spier, of met andere woorden, de hoeveelheid spierweefsel toenemen. In dit geval is de groei zichtbaar en is het dus ook vanzelfsprekend dat meer eiwit nodig is.

Gewoonlijk verandert ons lichaam uiterlijk nauwelijks. Alleen door de jaren heen zien we dat ouder worden met die typisch daarbij horende lichaamskenmerken gepaard gaat. Ondanks het feit dat in korte tijd ons lichaam uiterlijk onveranderd blijft, is er toch sprake van een voortdurende afbraak. Tegenover die voortdurende afbraak staat echter een evengrote aanmaak; er is dus sprake van een eiwitbalans. Dit proces zal gedurende ons gehele leven optreden.