Energie, dagelijkse behoefte

Hoeveel energie u nodig heeft, blijkt afhankelijk te zijn van de basaal stofwisseling en hoe actief u bent. Ter illustratie is in de onderstaande tabel aangegeven wat het dagelijkse energieverbruik van de gemiddelde Nederlander is. Let wel, in de tabel staat de hoeveelheid benodigde energie per kilo lichaamsgewicht. Door dit getal te vermenigvuldigen met het eigen lichaamsgewicht, krijgen we dus de totale hoeveelheid energie die we per dag nodig hebben.

Tabel 1. Gemiddelde energiebehoefte voor mannen en vrouwen in verschillende leeftijdsgroepen bij verschillende graden van lichamelijke activiteit in KJ en Kcal per kg lichaamsgewicht per dag.

 

20 -35 35 – 55 55 – 75 jaar
KJ/Kcal KJ Kcal KJ Kcal KJ Kcal
MAN
zeer gering actief

141

33.5

130

31.0

126

30.0
gering actief

151

36.0

141

33.5

130

31.0
matige actief

166

39.5

155

37.0

147

35.0
zeer actief

193

46.0

181

43.0

172

41.0
VROUW
zeer gering actief

126

30.0

122

29.0

116

27.5
gering actief

141

33.5

130

31.0

126

30.0
matig actief

155

37.0

147

35.0

134

32.0
zeer actief

182

43.0

168

40.0

 

– Onder zeer geringe lichamelijke activiteit wordt verstaan: 8 uur slapen;

11 uur zittende werkzaamheden verrichten of thuis zitten;

5 uur geringe activiteit zoals lopende activiteiten in de vrije tijd binnenshuis (wassen, aankleden, eten koken, etc.).

– Onder een zeer actief persoon wordt verstaan iemand die: 8 uur per dag slaapt;

8 uur zeer geringe activiteit verricht (zittende werkzaamheden);

5 uur geringe activiteit levert zoals lopende activiteiten in de vrije tijd in huis; 2 uur matige activiteit (fietsen,
zwemmen, werken in de tuin); 1 uur zeer actief is (intensief sporten)

Bron: Voorlichtingsbureau voor de voeding: Sport & Voeding: om warm voor te lopen, Den Haag,1989.

Nogmaals, het gaat hier om de hoeveelheid energie per kilogram lichaamsgewicht.

Voorbeeld
Een man van 40 jaar met een gewicht van 80 kilogram, doet niet aan sport en heeft voornamelijk kantoorwerk. Op grond hiervan beslissen we dat deze persoon valt in de categorie “zeer geringe activiteit”. Om de hoeveelheid gebruikte energie per dag te berekenen vermenigvuldigen we het in de tabel aangegeven getal met het gewicht, dus:

80 x 130 – 10400 Kjoules

of indien men liever in calorieën werkt:
80 x 31 – 2480 Kcal

In het Dag-doe-boek staat aangegeven dat u eventueel een schatting kunt maken van uw persoonlijk energieverbruik.

Onthoud
Om een schatting te maken van het persoonlijk energieverbruik dient men hetgewicht te vermenigvuldigen met een getal uit bovenstaande tabel. Hierbijmaakt men tevens een schatting van de hoeveelheid lichamelijke activiteit.