Energie, opname en verbruik

Iedereen moet eten en drinken om te kunnen leven. Voeding levert de energie die nodig is om allerlei stofwisselingsprocessen in het lichaam op gang te houden. Energie is ook nodig om lichamelijke arbeid te verrichten. Hoe meer u beweegt, hoe meer energie u nodig hebt. Er moet een evenwicht bestaan tussen de hoeveelheid energie die u opneemt door eten en drinken en de energie die het lichaam verbruikt. Een verstoring in dit evenwicht heeft effect op het lichaamsgewicht: neemt u meer energie op dan het lichaam nodig heeft, dan stijgt het lichaamsgewicht. Deze stijging wordt zoals bekend veroorzaakt door een toename in de hoeveelheid vet. Andersom, als u minder energie opneemt dan u verbruikt, daalt het lichaamsgewicht door verlies van voornamelijk vet.

Energieverbruik
Waarvoor heeft u die energie allemaal nodig? Iedereen weet dat voor het verrichten van activiteiten energie nodig is. Maar dat is niet het enige waarvoor energie nodig is. Het energieverbruik is in hoofdzaak afhankelijk van een tweetal factoren:

de basaal stofwisseling (ruststofwisseling);
de mate van lichamelijke inspanning.