Gevaren overgewicht

Een teveel aan eten en drinken wordt uiteindelijk altijd opgeslagen in de vorm van vet. Een bepaalde hoeveelheid vet is niet erg. Integendeel, iedereen heeft vet nodig:

om onze lichaamswarmte “vast te houden” (door het vet koelen we niet zo snel af);
als bescherming voor tere organen (het vet is als het ware een soort “stootkussen”);
als energiereserve in tijden van nood (in deze tijd nauwelijks voorstelbaar, maar je weet maar nooit).

Een teveel aan vet kan echter allerlei problemen opleveren. Zo kan bij dikke mensen een te hoog suiker- of cholesterolgehalte in het bloed optreden. Dikke mensen lopen meer risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Ook kunnen een te hoge bloeddruk, slapeloosheid en galstenen het gevolg van overgewicht zijn. Uiteraard kunnen ook klachten optreden aan voet, enkel- en kniegewricht.
Allemaal redenen om te proberen niet te dik te worden en als je al dik bent, dat overgewicht juist kwijt te raken. In de volgende paragraaf zullen we nagaan hoe het streefgewicht dient te zijn.

Tenslotte nog een waarschuwing; in het voorafgaande wordt steeds gesproken over “dikke mensen kunnen een te hoog etc.” of “dikke mensen lopen een verhoogd risico”. Lees deze tekst niet fout. Er staat niet “dikke mensen hebben altijd”! Wel zal duidelijk zijn dat indien er sprake is van ernstig overgewicht men met deze risico’s niet meer mag spotten.