Lichaamsvet en leeftijd

In het voorafgaande merkten we op, dat overgewicht direct het gevolg Is van vetophoping. De vraag is nu “kunnen we op grond van ons overgewicht, een schatting maken van de hoeveelheid vet waaruit ons lichaam bestaat?”.

In het nu volgende behandelen we het onderwerp lichaamsvet en leeftijd. We hanteren hierbij een figuur die bekend staat onder de naam “het nomogram van Deurenberg” (naar de “uitvinder” van deze figuur).

U moet deze figuur afdrukken en ermee leren werken. Je moet dan lijnen in diefiguur tekenen en op grond van deze lijnen kun je direct zien welk vetpercentagevoor jou geschat wordt. Daarna gaan we in op de vraag hoe hoog dezevetpercentages mogen liggen.