Massage, helpt het?

Er zijn slimme fabrikanten die uit wetenschappelijk onderzoek menen te kunnen afleiden dat massage helpt … Wat een misleiding. De waarheid is dat massage o.a. van invloed kan zijn op de doorbloeding. En natuurlijk is het zo dat een betere doorbloeding onder andere inhoudt dat afvalstoffen beter kunnen worden afgevoerd. En misschien is het ook wel zo dat er zelfs “een grammetje vet” verdwijnt. Zo’n fabrikant zal met die wetenschap zeer gelukkig zijn … het helpt immers? Helaas moeten we opmerken dat het wegsmelten van een enkel grammetje vet uiteraard van volstrekt ondergeschikt belang is.

Laat u zich dus niet beetnemen! Al die prachtige advertenties beloven veel, maarhelaas alleen uw beurs zal afvallen.