Meting van intensiteit met hartslagmeter

In dit gedeelte tonen we aan hoe we aan de hand van de hartslag onze trainingsintensiteit kunnen vaststellen. Wie beschikt over een losse hartslagmeter (komt meer en meer “in”) dan wel een home trainer met een daaraan gekoppelde hartslagmeter, kan er zijn voordeel mee doen.

We kunnen de intensiteit waarmee we een oefening uitvoeren aan de hand van onze hartslag in kaart brengen. De figuur toont hoe we met de hand de pols kunnen opnemen. Tel het aantal slagen in 15 seconden en vermenigvuldig de uitkomst met 4. Als we bijvoorbeeld 30 slagen in 15 seconden hebben, komt dat neer op een pols van 30 x 4 = 120 slagen per minuut. Pas op, druk de vingers niet te strak tegen de pols. anders sluit u de pols af en meet u in het geheel geen hartslag meer.

De tabel toont de gewenste intensiteit van oefenen waarbij de hartslag als maatwordt genomen.

De linkerkolom toont de rustpols, dat wil zeggen het aantal slagen per minuut in een periode dat we ons niet inspannen, dat wil zeggen “in rust zijn”.
De rechter kolommen tonen, afhankelijk van de leeftijd, de gewenste hartslag bij onze inspanning. Let wel, bij het begin van de oefening zal die hartslag nog niet bereikt zijn. Vaak gaan er een aantal minuten overheen voordat weer een regelmatige hartslag wordt verkregen. Een en ander hangt natuurlijk ook van de inspanning zelf af. Als we de inspanning in de tijd veel laten variëren zal ook de hartslag verschillen.

Het is verstandig om in het geval van ernstig overgewicht nog een correctie toete passen: neem 5 – 1 0 slagen minder.

 

Tabel
polsslag… … …  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … leeftijd in jaren
in rust
<30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 >70
onder 50

140

140

135

130

125

120

50 – 59

140

140

135

130

125

120

60 – 69

145

145

140

135

130

125

70 – 79

145

145

140

135

130

125

80 – 89

150

145

140

135

130

125

90 – 100

150

150

145

140

135

130