Nomogram van Deurenberg

Uit onderzoek van Dr. Deurenberg is komen vast te staan dat we aan de hand van de volgende figuur (Het nomogram van Deurenberg), op zeer eenvoudige wijze een schatting kunnen maken van het percentage lichaamsvet. De figuur wordt met een deftige naam een nomogram genoemd . In het nu volgende zullen we aantonen hoe we met zo’n nomogram moeten omgaan.

We merken overigens op dat in les 2 van de cursus de computer voor u alleberekeningen uitvoert. U hoeft alleen uw lengte, gewicht, leeftijd en geslacht in tevoeren en alle belangrijke grootheden worden automatisch berekend. Dat we hier toch nog tonen hoe we met het bekende nomogram omgaan is puur ter illustratie. Veel fabrikanten gebruiken het nomogram inmiddels ook bij de voorlichting rond hun producten.

figuur nomogram van Deurenberg

We zien in het nomogram een aantal lijnen uitgezet en wel:

  • een lijn waar de lengte op staat aangegeven;
  • een lijn waarop het gewicht is aangegeven;
  • een lijn waarop de Quetelet-index (Qi) is aangegeven;
  • een lijn waarop het percentage lichaamsvet is aangegeven, zowel voor mannen (linker kant) als vrouwen (rechter kant);
  • een lijn waarop de leeftijd is aangegeven.

Werken met de figuur, Het nomogram van Deurenberg

Om de belangrijke maten af te leiden gaan we als volgt te werk:

  • Vul uw lengte en gewicht in. Dit houdt in dat we een punt op de lijn waarop de lengte staat aangegeven plaatsen en een punt op de lijn waarop het gewicht is aangegeven;
  • Trek vervolgens een lijn door beide punten en kijk waar deze lijn de QI-Iijn snijdt;
  • Het zo gevonden punt is de Quetelet-index (uiteraard dient de zo gevonden waarde overeen te stemmen met de berekening van de Quetelet-index!);
  • Trek vervolgens een lijn vanuit de gevonden Quetelet-index naar het punt dat uw leeftijd aangeeft op de leeftijd-lijn;- waar deze lijn de vetlijn snijdt vindt u de schatting van uw vetpercentage.

(N.B. In les 2 “Meten is weten” wordt het snijpunt automatisch berekend)

Voorbeeld

Een vrouw van 45 jaar heeft een gewicht van 80 kg. Haar lengte is 166 cm. Op grond van deze waarden trekken we de getrokken lijn die de QI – lijn snijdt op het punt 29 (merk op dat we met behulp van de bekende formule dezelfde waarde vinden).
Indien we vervolgens een lijn trekken van het gevonden punt op de QI-lijn naar de waarde 45 op de leeftijd-lijn, dan vinden we een vetpercentage van ca. 40 % (rechterkant van de lijn heeft betrekking op vrouwen).