Overig

Overig. Hier vindt u alle overige berichten die met afvallen en overgewicht te maken hebben

Zien eten doet eten

In dit geval is een belangrijke drijfveer om te gaan eten, kennelijk het zien van eten. Nu is het zo dat we in het dagelijkse leven bijna voortdurend voedsel zien. Op heel veel plaatsen wordt “lekkers” aangeboden. Vroeger ging je naar de kruidenier, maar de meesten van ons bezoeken nu de supermarkt. Voedsel in overvloed en je kunt zoveel pakken als je zelf wilt. Alleen als je te weinig geld bij de kassa hebt, breng je nog wat spulletjes terug. …

Zien eten doet eten Lees verder »

Nog meer varianten

In deze Informatiegids worden enkele “klassieke” voorbeelden gegeven van gevoelens die bepalend kunnen zijn rond de vraag waarom mensen gaan eten. Nu zit de menselijke natuur niet zo in elkaar dat we of dit of dat zijn. Er zijn heel veelvariaties in eetgedrag en in de praktijk komen er ook allerlei combinaties voor. Zo is het best mogelijk dat we een emotionele eter zijn en bovendien ook nog een zien-eten-is-eten-eter. Bovendien kunnen er andere redenen zijn, die eigenlijk niets met …

Nog meer varianten Lees verder »

Reacties op overgewicht

erschillende reacties Heel veel mensen zijn te dik. Uit onderzoek is gebleken dat ca. 40 % van de volwassen mannen en 30 % van de volwassen vrouwen last heeft van overgewicht. Bij 10 % is er zelfs sprake van extreem overgewicht. Zo komen we tot de conclusie dat er miljoenen mensen in Nederland zijn die volgens medische maatstaven “last” hebben van overgewicht. Nu is het zo dat het overgewicht door velen totaal verschillend wordt ervaren. Niemand vindt overgewicht leuk, dat …

Reacties op overgewicht Lees verder »

Probleemgebieden die uit de vragenlijst blijken en wat u kunt doen

Uit de vragenlijst blijkt dat uw eetgedrag wellicht door een of meer probleemgebieden wordt getypeerd. Voor alle duidelijkheid, de lijst geeft een uitslag in 13 gebieden n.l.: 1 Onregelmatig en ongunstige verdeling van energie over de dag 2. Eten als reactie op voedselprikkels die niet met hongergevoel te maken hebben 3 Veel verborgen vet 4 Te veel suiker 5 Overmatig gebruik van vet bij het koken 6 Eten als reactie bij stress 7 Te veel bezig zijn met het lijnen …

Probleemgebieden die uit de vragenlijst blijken en wat u kunt doen Lees verder »

Eten als gevolg van emoties

Er zijn ook mensen die iets naar binnen willen werken, als ze iets naars beleven, iets dat danig op hun gemoed werkt. We spreken in dat verband ook wel van “emotionele eters”. Er is een beroemd experiment waarin een groep mensen na afloop van een film werd gevraagd om de smaak van lekkere hapjes te beoordelen. In feite werd er gekeken naar hoeveel de mensen zouden eten. Door te vragen naar de smaak, had men dat niet in de gaten! …

Eten als gevolg van emoties Lees verder »

Eetgewoonten als gevolg van persoonlijke eigenschappen

De medische wetenschap heeft veel vraagstukken kunnen oplossen. Zo weten we heel veel over de vraag hoe ons lichaam “in elkaar zit”. Welke organen welke voedingsstoffen nodig hebben. Hoeveel energie nodig is om bepaalde prestaties te leveren. Wat schadelijke stoffen zijn. Hoe bepaalde ziektes veroorzaakt kunnen worden door een gebrek aan bepaalde stoffen, etc. Maar ieder mens heeft ook een eigen persoonlijkheidsstructuur en het waarom van dat “eigen plaatje” is vaak een groot mysterie. Waarom is de één druk en …

Eetgewoonten als gevolg van persoonlijke eigenschappen Lees verder »

Eetgedrag, corrigeren

Aan de hand van de vragenlijst en de door u gegeven antwoorden, heeft u ongetwijfeld meer zicht gekregen op uw “eigen plaatje”. Voor velen zal gelden dat ze de uitkomsten eigenlijk al gedeeltelijk kenden. Er zijn een aantal algemene aanwijzingen om ongewenste gewoonten af te leren. Vrijwel altijd zien we de volgende opzet: 1 Herkennen van de ongewenste gewoonten; 2 Vervangen van ongewenste gewoonten door andere gewoonten; 3 Belonen van goed gedrag; Bij punt 3 kan men ook overwegen om …

Eetgedrag, corrigeren Lees verder »

Twee-stappen-plan

Twee-stappen-plan Om de problemen rond het kiezen van bewegingsactiviteit zo veel mogelijk te beperken, is een twee-stappen-plan ontwikkeld. Bij de eerste stap doet u een keuze die geen al te grote problemen mag opleveren. Voor iemand die dus veel te zwaar is en in feite nauwelijks iets aan lichamelijke activiteit heeft gedaan, kiezen we hier voor een werkelijk op te brengen activiteit. Voor zo’n persoon is het een illusie om te gaan hardlopen (zelfs gevaarlijk), of zich bijvoorbeeld te werpen …

Twee-stappen-plan Lees verder »

Sporten, alternatief voor gevoelsproblemen

We weten dat veel mensen hun emoties weg-eten. Ze eten uit ontevredenheid, boosheid, verdriet of verveling. Dat eten voor hun problemen geen oplossing is, weten ze ook. Toch gebeurt het elke keer weer. Lijnen heeft bij deze mensen niet zoveel zin. Zolang er geen oplossing van het probleem is, loopt men een groot risico omweer in het oude patroon – van eten als men zich slecht voelt – terug te vallen. Andere mensen zijn gewoon een beetje verslaafd aan het …

Sporten, alternatief voor gevoelsproblemen Lees verder »

Probleem 3: daling dagelijks energieverbruik

Het totale energieverbruik op een dag zal niet alleen lager worden door de daling in de basaal stofwisseling. Het verrichten van allerlei lichamelijke activiteiten gaat ook minder energie kosten. Als er na een periode van lijnen een aantal kilo’s verdwenen is, kost het immers minder energie om zich voort te bewegen. Wandelen, traplopers, etc. gaat ook gemakkelijker omdat u minder kilo’s hoeft mee te torsen. Naarmate u meer kilo’s verliest, zult u dus ook minder energie gaan verbruiken. Het resultaat …

Probleem 3: daling dagelijks energieverbruik Lees verder »

Probleem 2: verlies aan spierweefsel

Vooral tijdens hele strenge en eenzijdige diëten is het verlies aan spierweefsel groot. Aangezien juist in dit gedeelte zich een groot deel van onze stofwisselingsprocessen afspeelt, moeten we dit weefsel juist zoveel mogelijk behouden. Alleen het vet willen we immers kwijt. Ook hier stuiten we weer op een bekende misvatting. Veel mensen denken datbij het volgen van een dieet alleen vetweefsel verbrand wordt. Uit hetbovenstaande volgt dat dit absoluut niet waar is. Door het verlies aan spierweefsel kunnen we ons …

Probleem 2: verlies aan spierweefsel Lees verder »

Probleem 1: daling basaalstofwisseling

Het lichaam streeft altijd naar een soort evenwicht. Verandert u iets aan de kant van de energie-opname – de voeding – dan zal er ook iets aan de kant van het energieverbruik veranderen. Als er gedurende langere tijd minder dan normaal gegeten wordt, zal er een daling in de basaal stofwisseling optreden. U kunt de basaal stofwisseling als een soort kacheltje beschouwen. Minder eten betekent dat het kacheltje minder hard zal branden; het krijgt minder brandstof dan dat het gewend …

Probleem 1: daling basaalstofwisseling Lees verder »

Meting van intensiteit met hartslagmeter

In dit gedeelte tonen we aan hoe we aan de hand van de hartslag onze trainingsintensiteit kunnen vaststellen. Wie beschikt over een losse hartslagmeter (komt meer en meer “in”) dan wel een home trainer met een daaraan gekoppelde hartslagmeter, kan er zijn voordeel mee doen. We kunnen de intensiteit waarmee we een oefening uitvoeren aan de hand van onze hartslag in kaart brengen. De figuur toont hoe we met de hand de pols kunnen opnemen. Tel het aantal slagen in …

Meting van intensiteit met hartslagmeter Lees verder »

Lichamelijke inspanning, voordelen

Beter op uw gewicht blijven Gewichtsverlies alleen door middel van extra lichaamsbeweging gaat heel langzaam en het duurt enige tijd voordat de resultaten merkbaar zijn. Voor mensen met heel veel overgewicht is het ook niet aan te raden alleen de lichamelijke activiteiten te verhogen. Aanpassing in het dagelijkse eetpatroon is noodzakelijk. Voor mensen die slechts een paar kilo teveel wegen is lichaamsbeweging een uitstekende methode om die paar kilo’s kwijt te raken. Bovendien heeft extra lichaamsbeweging door sporten zoals fietsen, …

Lichamelijke inspanning, voordelen Lees verder »

Lichamelijke inspanning en energie

Naast het energieverbruik als gevolg van de basaal stofwisseling, verbruiken we energie door lichamelijke activiteit. Het blijkt dat gemiddeld genomen ongeveer twintig procent van ons totale energieverbruik het gevolg is van lichamelijke activiteit. Het is duidelijk dat deze factor individueel nogal kan verschillen. Dit verschil hangt af van de mate van lichamelijke arbeid of lichaamsbeweging. Iemand die de hele dag stenen sjouwt, zal natuurlijk meer energie verbruiken dan iemand die de hele dag zit. Onthoud Energie wordt door middel van …

Lichamelijke inspanning en energie Lees verder »

Figuurverbetering, algemene aanwijzingen

De oefeningen worden aan de hand van foto’s verduidelijkt. Let zo goed mogelijk op de houding en de gegeven instructies. Als we gewichten gebruiken mogen deze niet al te zwaar zijn (voor vrouwen 1 kilo en voor mannen 2 – 3 kilo). Pas bij gewichten op dat geen zwaaiende en zwiepende bewegingen worden gemaakt met zo’n “enthousiasme”, dat de gewichten als projectielen weggeslingerd kunnen worden. In het algemeen geldt dat we de oefeningen zodanig uitvoeren dat we alle bewegingen steeds …

Figuurverbetering, algemene aanwijzingen Lees verder »

Energie, opname en verbruik

Iedereen moet eten en drinken om te kunnen leven. Voeding levert de energie die nodig is om allerlei stofwisselingsprocessen in het lichaam op gang te houden. Energie is ook nodig om lichamelijke arbeid te verrichten. Hoe meer u beweegt, hoe meer energie u nodig hebt. Er moet een evenwicht bestaan tussen de hoeveelheid energie die u opneemt door eten en drinken en de energie die het lichaam verbruikt. Een verstoring in dit evenwicht heeft effect op het lichaamsgewicht: neemt u …

Energie, opname en verbruik Lees verder »

Energie, bepaalde activiteiten

Er is onderzoek gedaan naar hoeveel energie er verbruikt wordt bij verschillende activiteiten. Onderstaande tabel geeft een overzicht. Tabel: energieverbruik van verschillende activiteiten over een periode van 1 0 minuten (Kcal). Er is een onderverdeling naar verschillende lichaamsgewicht gemaakt.   62 kg 86kg 110 kg dagelijkse bezigheden slapen 10 staan 12 14 20 wassen en aankleden 26 16 24 zitten 10 14 18 voortbewegen fietsen (9 km/u) 42 58 83 fietsen (21 km/u) 89 124 178 hardlopen (9 km/u) 90 …

Energie, bepaalde activiteiten Lees verder »

Combinatie, sport en dieet

De beste oplossing Een groot nadeel van afvallen alleen door middel van extra lichaamsbeweging is dat het heel langzaam gaat. Voordat iemand 1 0 kilo kwijt is, gaat er toch wel een jaar overheen(!) Een dieet heeft echter weer als nadelen dat de basaal stofwisseling daalt, dat er naar verhouding meer spierweefsel wordt aangesproken en dat men het vaak niet lang volhoudt. Interessant wordt het als de voordelen van beide methoden de nadelen kunnen opheffen. Er is meer ruimte voor …

Combinatie, sport en dieet Lees verder »

Bewegen, keuzes maken introductie

Het is zo makkelijk alles met de auto te doen, lekker lui voor de TV of video te hangen. Het is heel wat minder eenvoudig deze levensstijl te veranderen. We hebben al heel wat woorden gewijd aan de voordelen van extra lichaamsbeweging bij afvallen en op gewicht blijven. Iedereen zal zo langzamerhand wet overtuigd zijn van het nut van lichaamsbeweging. Maar hoe gaan we dat aanpakken? Lichaamsbeweging hoeft niet te betekenen dat iedereen meteen de marathon van Rotterdam moet gaan …

Bewegen, keuzes maken introductie Lees verder »

Bewegen (dagelijkse activiteit), op een andere manier

In deze paragraaf gaan we in op het onderwerp routine-activiteiten. Met routine-activiteiten bedoelen we allerlei dagelijkse activiteiten zoals traplopers, boodschappen doen, de hond uitlaten, etc. Veel voordelen van bewegen zoals we genoemd hebben, zoals verhoging van de ruststofwisseling, hebben vooral betrekking op geplande activiteiten zoals hardlopen, fietsen of zwemmen. Kleine veranderingen in ons levenspatroon lijken nauwelijks van belang. Toch kunnen kleine veranderingen in het dagelijkse leven op den duur grote effecten hebben. Uit een onderzoek is gebleken dat kinderen die …

Bewegen (dagelijkse activiteit), op een andere manier Lees verder »

Basaal stofwisseling (ruststofwisseling)

Zelfs in rust hebben we energie nodig voor de instandhouding van allerlei processen. Bijvoorbeeld voor de instandhouding van de lichaamstemperatuur, de ademhaling en het pompen van het hart. De energie die we nodig hebben als we volledig in rust zijn, noemen we de energie voor de basaal stofwisseling, soms ook wel ruststofwisseling genoemd. De basaal stofwisseling bepaalt voor 65-70% het totale energieverbruik van ons lichaam! Onthoud Met de term basaal stofwisseling wordt de stofwisseling aangegeven bij hetlichaam in rust. Een …

Basaal stofwisseling (ruststofwisseling) Lees verder »

Alternatief voor lekkere trek

Veel mensen die problemen met hun gewicht hebben, kennen het probleem “eten zonder honger” wel. Ze hebben trek in iets terwijl ze bijvoorbeeld net gegeten hebben. Soms is dat gewoon lekkere trek. U hebt gewoon zin in chocolade of een borreltje. Soms heeft u ook trek in iets vanwege uw stemming. Ontevredenheid, verveling, boosheid, enzovoorts zijn veel voorkomende stemmingen waarin iemand geneigd is te gaan eten om dat gevoel kwijt te raken. Dat dit meestal juist averechts werkt, weten de …

Alternatief voor lekkere trek Lees verder »

Voedingsleer, voor de slanke lijner

Om goed te kunnen afvallen is het wenselijk, dat u een klein beetje over voedingsleer weet. In zekere zin is dit een herhaling van de vorige les, maar op sommige punten wordt nu ook meer informatie gegeven. We eten om de voedingsstoffen – dat zijn de bouwstenen voor ons lichaam – aan te dragen en om voldoende energie naar binnen te krijgen, zodat ons lichaam goed kan functioneren en we ons werk kunnen doen. Ons eten levert die voedingsstoffen. Helaas …

Voedingsleer, voor de slanke lijner Lees verder »

Vetten

Vetten zijn onze belangrijkste energieleveranciers met 9 kcal per gram. Deze energie is o.a. nodig om ons lichaam op temperatuur te houden, hart, longen enz. te laten werken en om onze spieren te kunnen gebruiken. In dierlijke vetten kan cholesterol voorkomen, een risicofactor voor hart- en vaatziekten. In plantaardig vet komt cholesterol niet voor. Veel vet zit in: boter, (dieet)margarine, olie, bak- en braadproduct mayonaise gebak, zoete en zoute koekjes, chips noten roomijs volvette kaas, veel Franse kaassoorten volle melkproducten: …

Vetten Lees verder »

Problemen die kunnen optreden

Het spreekwoord leert, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. De grootste “pijn” bij het vermageren is meestal, dat je niet meer alles “mag” eten wat je zou lusten. Toch zijn er een paar klachten, die vaak voorkomen bij mensen, die lijnen en die gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Slechte stoelgang of obstipatie, een veel voorkomend probleem, dat veroorzaakt wordt doordat er relatief te weinig afvalstoffen in de voeding voorkomen. Daardoor blijft de ontlasting te lang in de dikke darm zitten …

Problemen die kunnen optreden Lees verder »

Maaltijdvervangers

Er zijn verschillende maaltijdvervangers. Vraag uw drogist of apotheek maar eens om informatie. In feite komen de goede maaltijdvervangers altijd op hetzelfde neer. Ze zijn zeer caloriebeperkt en ze hebben een evenwichtige voedingsopbouw. Als voorbeeld kunnen we kijken naar Modifast (ca. 500 cal). Een ander bekend produkt is Minikuur. Maar er zijn meer fabrikanten die maaltijdvervangers aanbieden. Eigenlijk is zo’n produkt het beste te vergelijken met een sneltrein. Als u op reis gaat, dan kunt u voor verschillende vervoersmiddelen kiezen. …

Maaltijdvervangers Lees verder »

Eiwitten

Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen van ons lichaam. Ze zijn nodig voor de opbouw van cellen en spieren, voor de groei en als bestanddeel van allerlei enzymen en hormonen. Naast bouwstof leveren eiwitten ook energie, namelijk 4 kcal per gram. Verdieping Uit eiwitten worden de bouwstenen gevormd voor het onderhoud van ons lichaam. Wat bedoelen we nu met “onderhoud van ons lichaam”? Welnu, voortdurend zal er weefsel van ons lichaam afsterven en zal er weer nieuw weefsel gevormd moeten worden. Daarnaast …

Eiwitten Lees verder »

Koolhydraten

De belangrijkste taak van koolhydraten is levering van energie. Koolhydraten gebruiken we in verschillende vormen o.a. als zetmeel en suiker. Elke gram koolhydraten levert 4 kcal. Verdieping Als we langdurig een forse prestatie leveren zal deze energiebron relatief het meest worden aangesproken. Als deze bron, na 1,5 tot 2 uur vrijwel op is, zullen de andere bronnen (verbranding van vrije vetzuren en eiwitten) relatief meer moeten leveren. De verbranding van deze vervolg-processen verloopt echter veel minder efficiënt: deze processen kosten …

Koolhydraten Lees verder »

minder zout?

Ook deze aanbeveling heeft te maken met het kunnen optreden van hart- en vaatziektes. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op het optreden van deze ziektes. Door minder zout te gebruiken kan de bloeddruk dalen. Een goed alternatief voor zout kan in allerlei kruiden en specerijen gevonden worden. Denk bijvoorbeeld eens aan peterselie, selderie, basilicum en rozemarijn. Let op, veel zout bevindt zich in: kant en klare sausen en soep; bouillonblokjes; rauwe ham, bacon, rookvlees, diverse worstsoorten; snacks …

minder zout? Lees verder »

Yoghurt dieet

Zoetstoffen, hoeveel?

Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van zoetstoffen die vrijwel geen energie leveren. Denk maar eens aan cyclamaten, sacharine en aspartaam. Als u energiebeperkt wilt eten om zo een aantal kilo’s kwijt te raken, dan is het zeker aan te raden om dit soort zoetstoffen te gebruiken. Alleen bij het nemen van abnormale hoeveelheden bestaat de kans op ongewenste bijwerkingen. Onthoud Wie wil afvallen door “energiebewust” te eten let ook op zoete producten. Maakgebruik van producten die gebaseerd zijn …

Zoetstoffen, hoeveel? Lees verder »

Vlees, vis, elke dag?

Al weer zo’n hardnekkig misverstand. Het is beslist niet nodig dat we elke dag vlees of vis eten. Variatie met betrekking tot voedingsproducten die relatief veel eiwitten bevatten kunnen we ook aanbrengen door: – kaas (bijvoorbeeld 50 g 40+ kaas); – eieren (neem niet meer dan 2 tot 3 eieren per week); – gedroogde peulvruchten (75 g); – tahoe (1 75 g) Het is wel van belang dat we gevarieerd eten. Groente en fruit spelen daarbij eenbelangrijke rol. Maar wees …

Vlees, vis, elke dag? Lees verder »

speciale vermageringskuren, werken die?

Er zijn in de loop der tijd veel afslankmethoden geïntroduceerd. Ogenschijnlijk zijn er veel verschillen in die methoden. Denk maar eens aan: Dr Atkins-dieet; het Mayo-clinic-dieet; het sherry-dieet; Het gaat ons veel te ver om al die verschillende diëten uitvoerig te beschrijven. Maar we willen we best wel wat kwijt. Het gevaar van vrijwel al deze diëten is, dat er alleen naar het eten gekeken wordt. Zo’n dieet bestaat dikwijls uit een onevenwichtig samengesteld voedingsvoorschrift. Juist die onevenwichtigheid kan gevaren …

speciale vermageringskuren, werken die? Lees verder »

Spierstimulatoren, help het?

Door het toedienen van elektrische stroomstootjes kunnen we de spieren stimuleren. Door het stimuleren van de spier zal deze zich samentrekken. Doorgaans wordt deze methode als een wondermiddel aangeboden: afslanken zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Het gaat om een zeer gevaarlijke methode die absoluut niet helpt. Deze methode had al lang verboden moeten worden! Onthoud Alle wonder afslankmethoden strelen de luiheid van de mens. Deze methodenzijn doorgaans niet aan te raden, kunnen gevaarlijk zijn en als …

Spierstimulatoren, help het? Lees verder »

Massage, helpt het?

Er zijn slimme fabrikanten die uit wetenschappelijk onderzoek menen te kunnen afleiden dat massage helpt … Wat een misleiding. De waarheid is dat massage o.a. van invloed kan zijn op de doorbloeding. En natuurlijk is het zo dat een betere doorbloeding onder andere inhoudt dat afvalstoffen beter kunnen worden afgevoerd. En misschien is het ook wel zo dat er zelfs “een grammetje vet” verdwijnt. Zo’n fabrikant zal met die wetenschap zeer gelukkig zijn … het helpt immers? Helaas moeten we …

Massage, helpt het? Lees verder »

gezond Koken, waar op te letten?

Wie de volgende tips opvolgt zal minder vet gebruiken: gebruik voor het bakken een pan met een zogenaamde anti-aanbaklaag; gebruik indien mogelijk de magnetron. Bij de magnetron hoef je geen olie of margarine toe te voegen. De smaak blijft beslist behouden! gebruik de gril of de gril-pan. In dit geval hoef je het vlees maar met heel weinig vet te bestrijken; pas op dat je bakt terwijl de margarine nog niet heet genoeg is. Op deze wijze zal nog te …

gezond Koken, waar op te letten? Lees verder »

Koffie en thee, goed?

Als we koffie en thee zonder melk en suiker drinken, zullen we in ieder geval geen calorietje binnen krijgen. Dat neemt niet weg dat sommige mensen last van koffie of thee kunnen krijgen. Vooral een teveel aan koffie kan ongewenste effecten veroorzaken, zoals een verhoging van de bloeddruk en slapeloosheid. Thee wordt algemeen als een minder “gevaarlijke” drank opgevat … sterker nog … het drinken van thee kan heilzaamzijn. Onnodig te zeggen dat koffie met room en suiker al snel …

Koffie en thee, goed? Lees verder »

Groente, waarom belangrijk?

Iedere dag Het is zeker van belang om iedere dag een flinke portie groente te nemen. Groente bevat tal van bijzondere voedingsstoffen zoals de noodzakelijke vitamines en mineralen. Bedenk daarbij dat rauwe groente eerder een verzadigingsgevoel levert dan niet-rauwe groente. De meeste groentesoorten bevatten weinig tot geen vet. Pas uiteraard wel op voor al die zogenaamde heerlijke dressings. Veel dressings zijn domweg erg vet! Zijn aardappelen diktemakers? We plaatsen hier ook nog een enkel woord over aardappelen, tenslotte voor menig …

Groente, waarom belangrijk? Lees verder »

Fruit is zoet, wordt je er dik van?

Fruit staat bekend als zeer gezond en we blijven graag bij dat standpunt. Natuurlijk de zoete smaak is het gevolg van suiker. Maar dikwijls is het gehalte suiker erg laag. Bij meloenen bedraagt het suikergehalte slechts 3%. Druiven en bananen bevatten relatief veel suiker. Fruit is een ideale mogelijkheid voor het toetje en het tussendoortje. Neem per dag niet meer dan 3 porties vers fruit.

Wat zijn echte dikmakers?

Iedereen kent wel de uitdrukking “dat is een echte dikmaker”. Maar wat zijn echte dikmakers? Het is net alsof er afzonderlijke voedingsmiddelen zijn waar je alleen maar dik van zou worden. Laten we duidelijk zijn: op zich zijn er geen voedingsmiddelen waar je alleen maar dik van wordt. Als u per dag enkel en alleen maar het bekende “frietje met” zou nemen, wordt u niet dik. De totale hoeveelheid energie van zo’n “frietje met” is beslist minder dan de hoeveelheid …

Wat zijn echte dikmakers? Lees verder »

Cholesterol, hoe zit dat?

Een van de bestanddelen in ons bloed is de stof cholesterol. Het gaat hier om een vetachtige substantie. De stof komt vooral voor in: eierdooiers; lever; nieren; garnalen; hom en kuit. Let wel, ons lichaam heeft cholesterol nodig. Het is dus fout om te zeggen “we moeten ons cholesterol kwijt zien te raken”. Maar een te veel aan cholesterol levert een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziektes. In feite onderscheiden we 3 soorten vet namelijk: 1: verzadigde …

Cholesterol, hoe zit dat? Lees verder »

Calorie of joule, hoe zit dat?

Iedere hoeveelheid voedsel bevat een hoeveelheid energie. Energie drukken we uit in een bepaalde eenheid, net zoals we de lengte in meters aangeven en gewicht in kilo’s. Energie geven we aan met de eenheid calorie of met de eenheid joule. De eenheid calorie is eigenlijk een verouderde maat. Er geldt: 1 calorie = 4.2 joule. Dit betekent dat we eenvoudig een waarde uitgedrukt in calorieën kunnen omzetten in een waarde die betrekking heeft op joules: vermenigvuldig de waarde met 4,2. …

Calorie of joule, hoe zit dat? Lees verder »

wat zijn broodmaaltijden?

In Nederland meestal 2 keer per dag In sommige landen eet men 2 maal per dag een warme maaltijd. In Nederland is het gebruikelijk om slechts 1 maal per dag warm te eten. De andere 2 maaltijden zijn doorgaans broodmaaltijden. Het is dus belangrijk om te weten wat “goede” broodmaaltijden zijn. Allereerst merken we op dat men bij voorkeur bruin- of volkorenbrood moet kiezen. In les 4 zien we waarom dit zo is. Bij de broodmaaltijd letten we uiteraard ook …

wat zijn broodmaaltijden? Lees verder »

Scroll naar top