Reacties op overgewicht

erschillende reacties
Heel veel mensen zijn te dik. Uit onderzoek is gebleken dat ca. 40 % van de volwassen mannen en 30 % van de volwassen vrouwen last heeft van overgewicht. Bij 10 % is er zelfs sprake van extreem overgewicht. Zo komen we tot de conclusie dat er miljoenen mensen in Nederland zijn die volgens medische maatstaven “last” hebben van overgewicht. Nu is het zo dat het overgewicht door velen totaal verschillend wordt ervaren. Niemand vindt overgewicht leuk, dat spreekt vanzelf. Maar de reacties zijn verschillend:

er zijn mensen die het eigenlijk maar weinig interesseert. Ze leggen zich bij de feiten neer. In feite hebben die mensen geen last van hun overgewicht. We kunnen het ook zo zeggen “psychisch hebben deze mensen geen last van overgewicht”. Om gezondheidsrisico’s te vermijden zou het natuurlijk best verstandig zijn om af te vallen
er zijn mensen die zich niet bij hun overgewicht neerleggen … Ze hebben er dus werkelijk last van. Voortdurend ondernemen ze pogingen. Maar als alleen wondermiddelen gebruikt worden en men gaat voorbij aan de noodzaak tot bewegen en het corrigeren van eetgedrag, zal uiteindelijk succes uitblijven. Ook hier geldt dat een deel van deze groep haar mislukking met een lach en een traan ervaart, in de zin van “… nou ja … je kunt toch ook niet in alles succesvol zijn.”

maar er zijn helaas ook personen voor wie die mislukking tot grote problemen leidt. Zij voelen zich vaak zo ongelukkig als ze hun eigen problemen niet meer aan kunnen. En als het dan ook nog emotionele eters zijn komen ze in een vicieuze cirkel terecht waaruit ontvluchten niet meer mogelijk lijkt. Hulp is dan dringend gewenst.

Het blijkt maar weer dat wij mensen heel ingewikkelde wezens zijn. De éénreageert zus en de ander zo. De één accepteert zijn probleem rond overgewichten voor de ander is het een levensprobleem geworden.