Rekening houden met de lichaamsbouw

We moeten hier opmerken dat de Quetelet-index geen rekening houdt met iemands lichaamsbouw. Bij het vaststellen van richtlijnen voor een goed gewicht, maakt men vaak gebruik van gegevens over lichaamsbouw. Er wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen een fijne, een normale en een grove lichaamsbouw. Dit onderscheid wordt vooral op basis van ons skelet, kortom de “zwaarte” van onze botten gemaakt. Het verschil in een zware en een lichte bouw is echter niet zo groot. Het verschil bedraagt ongeveer 2-3 kilo. Alleen hebben mensen met zware botten vaak ook iets meer spiermassa, waardoor het verschil tussen een fijn- en zwaargebouwd persoon groter kan zijn.

Wat mogen we daaruit concluderen? Wel, de voornaamste conclusie is dat, het ideale streefgewicht niet “op de kilogram” vastligt.

Bij het gedeelte lichaamsbouw moeten we ook nog denken aan de vorm: appel- of peer-model