Sporten, alternatief voor gevoelsproblemen

We weten dat veel mensen hun emoties weg-eten. Ze eten uit ontevredenheid, boosheid, verdriet of verveling. Dat eten voor hun problemen geen oplossing is, weten ze ook. Toch gebeurt het elke keer weer. Lijnen heeft bij deze mensen niet zoveel zin.

Zolang er geen oplossing van het probleem is, loopt men een groot risico omweer in het oude patroon – van eten als men zich slecht voelt – terug te vallen.

Andere mensen zijn gewoon een beetje verslaafd aan het eten en kunnen er gewoon niet van af blijven. Sport kan voor beide categorieën een hulpmiddel zijn om minder te eten. Natuurlijk is het beter het probleem zelf aan te pakken – en we zullen daar ook aanwijzingen voor geven – maar soms blijkt dat het helaas niet direct mogelijk is om van een bepaald eetgedrag af te komen. Bovendien zullen er in het hele leven wel meer problemen op u af komen. Het is vooral belangrijk om de problemen te leren hanteren.

Vervanging voor eten
Sporten of een andere manier van lichaamsbeweging kan dienen als vervanging voor het eten. In plaats van aan de neiging om te gaan eten toe te geven, kunt u een stuk gaan fietsen, thuis oefeningen doen op muziek, of een wandelingetje maken of in de tuin gaan werken. U lost uw probleem er niet direct mee op, maar u kunt wet uw agressie of ontevredenheid kwijt. Vooral als de sportactiviteit in een flink tempo wordt gedaan, kan er even niet aan het probleem en aan eten gedacht Worden. Het met succes omgaan met deze gevaarlijke momenten, geeft bovendien een gevoel van zelfvertrouwen. U bent niet gaan eten! Natuurlijk zal dit niet altijd lukken. Maar naarmate u vaker uw emoties/stemmingen op een andere manier dan eten heeft verwerkt, zult u steeds meer vertrouwen in u zelf krijgen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van beweging op afslanken. Alle resultaten wijzen duidelijk in één richting: het heeft een gunstig effect!

Onthoud
Nieuwe vormen van lichamelijke activiteit kunnen van belang zijn omgevoelsproblemen die doorgaans in meer eten resulteren, “te lijf” te gaan.

Dat dit niet een proces is dat van de ene op de andere dag zal veranderen begrijpt iedereen wel.
Het blijven proberen en blij zijn met ieder succes, zal uiteindelijk tot de gewenste resultaten leiden.