Twee-stappen-plan

Twee-stappen-plan
Om de problemen rond het kiezen van bewegingsactiviteit zo veel mogelijk te beperken, is een twee-stappen-plan ontwikkeld. Bij de eerste stap doet u een keuze die geen al te grote problemen mag opleveren. Voor iemand die dus veel te zwaar is en in feite nauwelijks iets aan lichamelijke activiteit heeft gedaan, kiezen we hier voor een werkelijk op te brengen activiteit. Voor zo’n persoon is het een illusie om te gaan hardlopen (zelfs gevaarlijk), of zich bijvoorbeeld te werpen op aerobic dancing.

De eerste stap nemen we aan het begin van de derde week. Aan het begin van de vijfde week komt de tweede stap. We zijn dan al vier weken onderweg.

De praktijk leert dat die vierde week voor velen lastig is. Men voelt zich beslist een stuk beter, maar de neiging bestaat om in het oude patroon te vervallen. Het verstand zegt “hou vol!” maar het gevoel fluistert als een duiveltje in “waarom zou ik er niet mee ophouden…”. Nu nemen we weer een beslissing over ons leefpatroon en wel met betrekking tot lichamelijke activiteit. Nu we ons beter voelen is de stap om te kiezen voor bijvoorbeeld de gang naar een sportschool veel beter op te brengen. Maar u zou bijvoorbeeld ook kunnen beslissen om iedere week een uur te gaan zwemmen, al of niet met vriend of vriendin. Als u dit nu leest denkt u wellicht …. nou nou. Maar wees er verzekerd van dat u zich in die periode echt anders tegenover een keuze zult opstellen.

Het is in ieder geval van het grootste belang om keuzes te maken die altijd kunnen worden volgehouden!

Onthoud
Er is een twee-stappen- plan:
– aan het begin van de derde week kiezen we voor een eenvoudig uitvoerbareinspanning.
-aan het begin van de vijfde week kiezen we voor een inspanning die altijd is volte houden.