Vetpercentages, wat zeggen de waarden?

Wat zeggen de gevonden waarden?
De tabel geeft aan hoeveel vet in het lichaam voorkomt, nl. minder dan 10% bij heel magere vrouwen en meer dan 35% bij dikke vrouwen. Bij het voorbeeld werd een Quetelet-index van 29 gevonden en een vetpercentage van 40%. We zien hier dat een Quetelet-index gevonden wordt die duidt op overgewicht. Ook het percentage lichaamsvet geeft aan dat van een te hoge waarde sprake is (bron: Voedingsbericht 1990, SDU Koninginnegracht, Fonds Welzijn, ISBN 9012062292).

Tabel lichaamsvet:
mannen mager minder dan 10%
mannen normaal 10 – 25%
mannen obesitas meer dan 25%
vrouwen mager minder dan 20%
vrouwen normaal 20 – 35%
vrouwen obesitas meer dan 35%

De term “obesitas” wordt gebruikt om “een te veel aan vet” aan te geven. Voor de volledigheid merken we hier nog op, dat het nomogram niet gebruikt mag worden bij personen die:
– zich op body-building toeleggen;
– mensen met een oedeem;
– zwangere vrouwen.

Relatie vetpercentage en leeftijd
Het nomogram toont nog een ander interessant punt. Als we uitgaan van een vast punt op de QI-Iijn (bijvoorbeeld het aangegeven punt 29.0) en we trekken vanuit dit punt lijnen naar steeds hogere leeftijden dan blijkt dat bij deze hogere leeftijden steeds hogere percentages lichaamsvet gevonden worden.

Dat hoeft ook niet te verbazen; naarmate we ouder worden bewegen we steeds minder. Door de vermindering aan lichamelijke activiteit verliezen we steeds meer spierweefsel.

Onthoud:
Het percentage lichaamsvet neemt met het klimmen van de jaren toe.